Wednesday, March 6, 2024

PV GAS làm việc với PV Power, thúc đẩy trao đổi, hợp tác phát triển

Ngày 29/02/2024, tại trụ sở của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), PV GAS đã có cuộc họp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) nhằm thảo luận về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khí - điện.

Tham dự cuộc họp, về phía PV GAS, có ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các Ban và đơn vị chuyên môn.

Về phía PV Power có sự tham dự của ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT; các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các Ban và đơn vị chuyên môn.

Hợp tác giữa PV GAS và PV Power được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, từ cung cấp khí cho các nhà máy điện của PV Power đến hợp tác đầu tư vào các dự án khí điện trọng điểm. Về cung cấp khí, PV GAS là nhà cung cấp nguồn khí đầu vào cho các nhà máy điện của PV Power, bao gồm nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2; nhà vận chuyển khí đến nhà máy điện Cà Mau 1, Cà Mau 2. Trong năm 2023, PV GAS đã cung cấp cho PV Power khoảng 1,6 tỷ m3 khí, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất điện của các nhà máy. Về hợp tác đầu tư, hai bên đã ký kết các hợp tác đầu tư vào các chuỗi dự án khí điện theo quy hoạch điện VIII như Dự án Nnà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Các dự án này khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp thêm công suất 1624 MW vào hệ thống điện quốc gia góp phần đảm bảo đáp ứng đủ điện khi phụ tải đạt đỉnh.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong việc cung cấp khí cho hai nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 trong thời gian qua. PV GAS và PV Power sẽ sớm thống nhất và ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp LNG cho nhà máy điện Nhơn Trạch 1.Lãnh đạo PV GAS và PV Power đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên

Đối với công tác chuẩn bị chạy thử các nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 trong năm 2024, PV GAS (PetroVietnam Gas) và PV Power đã thảo luận về các nội dung trong Hợp đồng mua bán khí LNG dài hạn cho hai nhà máy điện và phương án cung cấp khí LNG cho giai đoạn chạy thử của hai nhà máy với mục tiêu đáp ứng tiến độ dự án.

Hai bên cũng đã thảo luận các nguyên tắc hợp tác đầu tư Dự án kho cảng LNG và nhà máy điện ở khu vực Bắc Trung bộ và thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để làm việc với các cấp có thẩm quyền nhằm sớm nhận phê duyệt và triển khai các dự án liên quan. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với PV GAS và PV Power trong việc mở rộng mạng lưới điện khí cũng như cung cấp năng lượng tại khu vực miền Trung, mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực này.

Ban lãnh đạo PV GAS và PV Power quyết tâm triển khai hiệu quả các dự án khí – điện trọng điểm
Ban lãnh đạo PV GAS và PV Power quyết tâm triển khai hiệu quả các dự án khí – điện trọng điểm

Ngày 25/01/2024, PV GAS và các chủ mỏ khí Nam Du – U Minh đã ký kết Thoả thuận khung mua bán khí với mục tiêu bắt đầu cung cấp khí từ hai mỏ này trong quý IV/2026. Trên cơ sở hợp tác triển khai các dự án điện – khí khu vực Tây Nam Bộ, và tiêu thụ tối ưu nguồn khí từ mỏ Nam Du - U Minh cũng như các mỏ khí khác trong khu vực, lãnh đạo hai bên nhất trí cao trong việc phối hợp triển khai đàm phán và nhanh chóng ký kết các hợp đồng mua bán khí từ các nguồn khí này cho các nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2.

Cuộc họp giữa PV GAS và PV Power đã khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược và tin cậy giữa hai đơn vị chủ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực khí và điện. Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án khí – điện trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.