Wednesday, November 17, 2021

PV GAS nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG để nhập khẩu từ năm 2022

Nhanh chóng nhập khẩu LNG, đưa LNG trở thành giải pháp quan trọng trong Chiến lược năng lượng quốc gia – đó là mục tiêu mà Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS/PetroVietnam Gas) đã được Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng, yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp Khí. Với mục tiêu đảm bảo nguồn nhập khẩu, tàng trữ và phân phối an toàn, hiệu quả loại hình kinh doanh khí LNG, PV GAS đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mục tiêu là từ năm 2022 bắt đầu nhập khẩu LNG để bù đắp cho nguồn khí trong nước đang suy giảm, chủ động nguồn cung, thúc đẩy phát triển thị trường khí /LNG tại Việt Nam.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Hiện thực hóa Chiến lược năng lượng quốc gia về LNG

LNG là khí thiên nhiên được hóa lỏng. Do chỉ chiếm 1/600 thể tích so với khí thiên nhiên ở điều kiện tiêu chuẩn (15 độ C, 1 atm), LNG là sản phẩm khí thuận tiện cho việc tồn chứa, vận chuyển từ nơi sản xuất đến các thị trường tiêu thụ trên thế giới. Phương tiện vận chuyển chủ yếu hiện nay là các tàu LNG với tải trọng từ 170,000 m3 đến 260,000 m3, trong đó tải trọng phổ biến nhất là từ 155,000 m3 đến 170,000 m3. Sau khi được vận chuyển đến nơi tiêu thụ, LNG được chuyển trở lại trạng thái khí khi đi qua thiết bị tái hóa khí, sau đó được bơm vào đường ống vận chuyển đến các hộ tiêu thụ. LNG được sử dụng tương tự như khí khô phục vụ cho nhu cầu khí của các nhà máy điện, hộ công nghiệp, khu đô thị. Hiện nay, LNG còn được sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, tàu hỏa và xe vận tải nặng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chiến lược phát triển LNG tại Việt Nam sẽ bù đắp lượng khí khai thác đang có xu thể giảm dần
Chiến lược phát triển LNG tại Việt Nam sẽ bù đắp lượng khí khai thác đang có xu thể giảm dần

Nghị quyết 55-NQ/TW được Bộ Chính trị phê duyệt ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đã đặt ra quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể đối với ngành công nghiệp Khí là: “Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ LNG”; “Phát triển nhiệt điện khí theo hướng ưu tiên sử dụng nguồn khí trong nước. Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống”;…Quyết định 2233/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh, trong đó xác định rõ: “Thị trường khí năm 2021 đến 2025 cần được xây dựng và phát triển trên nguyên tắc phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước chuyên ngành (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam)”.

Quyết định 60/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/01/2017 về quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 cũng đã xác định rõ quan điểm là: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; triển khai nhập khẩu LNG; hội nhập với thị trường khí trong khu vực, thế giới; nghiên cứu, tìm kiếm thị trường và đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kho cảng để sẵn sàng tiếp nhận, nhập khẩu LNG với mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; hình thành và triển khai các dự án hợp tác sản xuất LNG ở nước ngoài, vận chuyển và phân phối tại Việt Nam.

Dự án Kho chứa LNG Thị Vải dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ Quý III/2022
Dự án Kho chứa LNG Thị Vải dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ Quý III/2022

Có thể thấy rằng Nghị quyết 55-NQ/TW, Quyết định 2233/QĐ-TTg, Quyết định 60/QĐ-TTg đều đã xác định rất rõ công tác nhập khẩu và phát triển LNG là một trong những giải pháp phát triển năng lượng bền vững của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới cùng với xu hướng chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, với vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí Việt Nam, PV GAS tích cực hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG và các công tác liên quan để nhập khẩu LNG từ năm 2022 với mục tiêu phân phối an toàn, hiệu quả toàn bộ nguồn khí/LNG trong nước và nhập khẩu. Cùng với đó, PV GAS cũng xây dựng chiến lược cụ thể về việc phát triển thị trường khí/LNG, đa dạng hóa đối tượng khách hàng cũng như chủ động nghiên cứu làm việc với các hộ tiêu thụ khí/LNG tiềm năng trong tương lai, trong đó các nhà máy nhiệt điện khí là trọng tâm với tỷ trọng khoảng trên 70%; tăng cường phát triển các khách hàng hóa dầu, hộ công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị khoảng gần 30%.

Đồng bộ xây dựng hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhập và thị trường tiêu thụ LNG

Trong định hướng phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp Khí, PV GAS xác định tập trung đầu tư phát triển các dự án thuộc lĩnh vực chính, cốt lõi, đảm bảo hiệu quả; ưu tiên đầu tư hạ tầng nhập khẩu và tiêu thụ LNG; tối ưu hóa hệ thống hạ tầng có sẵn; xác định danh mục hạ tầng năng lượng có thể dùng chung và cơ chế dùng chung.

Dựa trên cơ sở đó, PV GAS tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng LNG nhập khẩu nhằm bổ sung nguồn cung cấp khí cho thị trường tiêu thụ. Trong đó, PV GAS/Petrovietnam đang tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm tại Thị Vải. Tính đến hiện tại, tiến độ dự án Kho LNG Thị Vải hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào Quý III/2022. Các dự án đồng hành như trạm xuất LNG bằng xe bồn tại Thị Vải, đường ống LNG Thị Vải – Phú Mỹ… cũng đang triển khai tích cực, đảm hoàn thành đồng bộ.

Các cảng xuất nhập sản phẩm khí của PV GAS sẽ được phát triển thành cảng hỗn hợp có bổ sung thêm nhiều chức năng dịch vụ
Các cảng xuất nhập sản phẩm khí của PV GAS sẽ được phát triển thành cảng hỗn hợp có bổ sung thêm nhiều chức năng dịch vụ

PV GAS sẽ tập trung nguồn lực phát triển đầu tư phát triển hạ tầng nhập khẩu, tàng trữ, phân phối LNG trên toàn quốc, trong đó mỗi khu vực sẽ được cung cấp từ 3 trung tâm đầu mối LNG cả nước gồm: Khu vực miền Nam (Dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn/năm Thị Vải, tiến tới nâng công suất lên 3 triệu tấn/năm); Khu vực miền Trung (Kho chứa LNG Sơn Mỹ); Khu vực miền Bắc (Quảng Ninh/Hải Phòng/Thanh Hóa).

Về hệ thống đường ống phân phối, PV GAS phát triển các đường ống vận chuyển LNG sau khi tái hóa khí đến các hộ tiêu thụ trên cơ sở tận dụng tối ưu hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu. Trong đó, tại khu vực Đông Nam bộ: Xây dựng hệ thống đường ống LNG đấu nối từ đầu ra Kho chứa LNG Thị Vải vào các hệ thống đường ống hiện hữu của PV GAS; Nghiên cứu xây dựng dự án đường ống kết nối Đông - Tây để nâng công suất vận chuyển và mở rộng hạ tầng phân phối khí LNG đến các hộ tiêu thụ khí LNG cho cả khu vực Đông và Tây Nam bộ. Đối với Kho chứa LNG Sơn Mỹ, PV GAS dự kiến xây dựng hệ thống đường ống và hệ thống phân phối tại miền Trung; đầu tư đường ống kết nối để vận chuyển LNG từ Sơn Mỹ/Ninh Thuận về Bà Rịa – Vũng Tàu, kết nối vào hạ tầng hiện hữu tại khu vực Đông Nam bộ. Ở khu vực phía Bắc, PV GAS dự kiến xây dựng hệ thống đường ống và hệ thống phân phối khí từ đầu ra kho LNG tại khu vực Quảng Ninh/Hải Phòng/Thanh Hóa có tính đến việc kết nối và tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có của hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình để vận chuyển và cung cấp khí cho khách hàng.

Nhằm sử dụng tối ưu hệ thống hạ tầng khí, PV GAS thực hiện quy hoạch các cảng xuất nhập LNG thành các cảng hỗn hợp có bổ sung thêm chức năng xuất nhập sản phẩm lỏng và dịch vụ logistic để tận dụng hạ tầng kho cảng, cũng như hành lang các tuyến ống hiện hữu để chủ động cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Về nguồn nhập khẩu LNG, PV GAS tập trung công tác chuẩn bị nguồn nhập khẩu ngắn và trung hạn; hiện đã ký 6 Hợp đồng khung mua bán LNG theo chuyến (MSPA) với các nhà cung cấp LNG.

Công tác chuẩn bị tiêu thụ LNG cũng được PV GAS triển khai tích cực thông qua việc tập trung xây dựng cơ chế giá, cước phí cho sản phẩm LNG tái hóa, theo từng nguồn nhập khẩu và đối tượng khách hàng; Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng mua bán với các khách hàng, các đơn vị kinh doanh và tiếp tục tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu mua LNG để tăng sản lượng tiêu thụ; xây dựng chiến lược phát triển thị trường của PV GAS theo từng giai đoạn (ngắn, trung, dài hạn) và chiến lược kinh doanh của các đơn vị thành viên.

Cùng với đó, PV GAS nhận sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chủ động làm việc với các Bộ, ngành liên quan: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Hải quan…, để chuẩn bị các thủ tục liên quan trong công tác nhập khẩu, cũng như đảm bảo các quy định an toàn, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm LNG nhập khẩu.

Công tác chuẩn bị nhập khẩu và phát triển LNG đang được PV GAS triển khai tích cực, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng quốc tế. Chiến lược phát triển mảng năng lượng LNG cũng góp phần quan trọng, nhằm nâng cao vị thế của PV GAS. PV GAS tiếp tục thực hiện sứ mệnh tiên phong, khẳng định vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí nói chung và lĩnh vực LNG tại Việt Nam nói riêng.

Tuesday, November 16, 2021

Cuộc thi “Nhật ký Covid -19” KCM: Tôn vinh NLĐ trong cuộc chiến chống dịch

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh nỗ lực của CBCNV trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid -19 vừa đảm bảo an toàn, liên tục hiệu quả hoạt động SXKD, đồng thời làm nổi bật lên cuộc sống người lao động thời Covid, Ban Lãnh đạo và Tổ Công đoàn Phòng Vận chuyển – Điều độ khí Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã tổ chức cuộc thi “Nhật ký Covid -19”.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Cuộc thi phản ánh đời sống lao động sản xuất của người lao động KCM trong bối cảnh dịch Covid -19, đặc biệt là những hoạt động trong cuộc sống theo phương án “3 tại chỗ” mà KCM áp dụng cho Khối Sản xuất trong cao điểm chống dịch, được thể hiện qua các những bài nhật ký, ghi chép, bài văn ngắn, thơ, truyện kể (khoảng 1.000 từ trở lại); các hình ảnh đẹp trong công tác phòng chống dịch tại Công ty;… Nội dung của các tác phẩm dự thi chia sẻ về những người thật, việc thật, những việc làm và hành động đẹp của tập thể hoặc cá nhân trong sinh hoạt cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 ở KCM, nhất là trong việc thực hiện 5K, vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, quan trọng nữa là mục tiêu SXKD của Công ty.

KCM thường xuyên trao tặng khẩu trang và các trang bị phòng chống dịch cho NLĐ
KCM thường xuyên trao tặng khẩu trang và các trang bị phòng chống dịch cho NLĐ

Được phát động vào đầu tháng 9, sau gần 1 tháng diễn ra, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho 10 tác phẩm. Đó là những bài dự thi chất lượng, chân thật, đi vào lòng người nhất. Trong đó, Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Nhật ký Covid -19” của tác giả Trung Đức; Giải Nhì tác phẩm “Gửi hậu phương” của tác giả Ngọc Thạch và Giải Ba được trao cho tác phẩm “Hết dịch ba về” của tác giả Quốc hiệu. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 Giải Khuyến khích cho các tác phẩm như: “PM3 – Nhật ký Zone 0” – Duy Phong; “Gửi con” – Quốc Hiệu; “Chiến sỹ áo vàng” – Quang Khải;…

Trong đó, Giải Nhất cuộc thi là những lời chia sẻ của chàng kỹ sư vận hành Trần Trung Đức với những dòng nhật ký bình dị, ghi lại những ngày đi ca khó quên trong đại dịch Covid -19. Những điều tưởng là khó khăn, vất vả trong sinh hoạt, làm việc “3 tại chỗ” qua lời kể của chàng kỹ sư trẻ Trung Đức lại hóa thành những câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm như tiếp thêm năng lượng cho mọi người trong cuộc chiến chống Covid nói riêng cũng như để có thể thích ứng với những trạng thái mới, những thay đổi của cuộc sống với một tâm thế lạc quan nhất.

Còn tác phẩm “Gửi hậu phương” đạt Giải Nhì của tác giả Huỳnh Thạch là những dòng thơ mượt mà, giàu cảm xúc của người “chiến sỹ áo vàng” trên trận chiến bảo vệ dòng năng lượng khí Quốc gia: “Anh sẽ về, nhưng không phải hôm nay/ Khi ngoài kia vẫn đang còn Covid/ Không áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch/ Anh áo vàng giữ năng lượng quốc gia;…”. Bài thơ chạm đến trái tim của người đọc với những dòng tâm tình ấm áp của người kỹ sư Dầu khí gửi về gia đình trong những ngày làm việc “3 tại chỗ”. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm công việc luôn được đề cao là động lực để vượt qua nỗi nhớ nhà, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm chiến thắng Covid, sum họp với gia đình.

Lãnh đạo KCM luôn khuyến khích NLĐ tham gia các hoạt động xã hội trong công cuộc phòng chống dịch bệnh
Lãnh đạo KCM luôn khuyến khích NLĐ tham gia các hoạt động xã hội trong công cuộc phòng chống dịch bệnh

Mặc dù phải đáp guồng quay công việc căng thẳng trong điều kiện lao động đặc biệt của mùa dịch, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của người lao động KCM, để lại những ấn tượng đẹp với những bài dự thi chất lượng, phản ánh chân thật, đa dạng, sinh động các mặt lao động sản xuất, đời sống của người lao động KCM trong bối cảnh dịch Covid -19; qua đó tôn vinh tinh thần xung kích, lạc quan, không quản ngại khó khăn, ý thức đoàn kết, kỷ luật lao động,… của CBCNV KCM để chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19 và giữ an toàn nguồn năng lượng khí khu vực Tây Nam bộ.

Monday, November 15, 2021

Đảng bộ Công ty Khí Cà Mau: Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Có một thực trạng cần thẳng thắn nhìn nhận là: trong khi nỗ lực củng cố và phát triển công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thì có những tổ chức đảng lại có chất lượng sinh hoạt ngày một nhạt dần, thiếu tính thu hút; dẫn đến lơ là công tác quản lý và hỗ trợ phát triển cán bộ đảng viên. Nhận thức được thực trạng này và đối chiếu với Đảng bộ tại đơn vị, Đảng ủy Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã nghiêm túc đánh giá, thực hiện đổi mới, nhằm phát triển công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng tại Đảng bộ KCM, với nhiều hình thức phong phú.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Tích cực triển khai các chủ trương đổi mới

Ngay tại các Đại hội Đảng bộ Công ty Khí Cà Mau lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Đảng ủy KCM đã thể hiện trong Báo cáo chính trị những điểm sáng trong thực hiện chế độ sinh hoạt, quản lý và phát triển đảng viên như sau: “Đảng ủy sinh hoạt định kỳ vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng; Chi bộ sinh hoạt 01 lần/tháng; Đảng bộ sinh hoạt 01 lần/quý và từng lần sinh hoạt của Chi/Đảng bộ, mỗi đảng viên sẽ luân phiên nhau phụ trách các chủ đề thảo luận với nội dung tạo động lực, thay đổi suy nghĩ, tư tưởng cho đảng viên để có thể hành động, mang lại những điều có ích cho tập thể, cho xã hội. Sau mỗi cuộc họp, Đảng ủy/Chi ủy đều ban hành Nghị quyết, trong đó tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định.”

Đảng ủy KCM thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt Đảng kết hợp với về nguồn, hoạt động ASXH và tăng cường đoàn kết tập thểĐảng ủy KCM thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt Đảng kết hợp với về nguồn, hoạt động ASXH và tăng cường đoàn kết tập thể
Đảng ủy KCM thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt Đảng kết hợp với về nguồn, hoạt động ASXH và tăng cường đoàn kết tập thể

Để thực hiện việc đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng cùng các hoạt động định hướng tư tưởng cho đảng viên, Đảng ủy KCM đã cụ thể hóa bằng những hành động thực tế, hiệu quả thiết thực cao như: Tổ chức các chương trình sinh hoạt Đảng định kỳ kết hợp về nguồn và các hoạt động ý nghĩa như kết nạp đảng viên mới, sinh hoạt chuyên đề,… nhằm đa dạng hóa hình thức sinh hoạt Chi bộ và tạo hiệu ứng truyền thông cho các hoạt động của Đảng bộ tại đơn vị; Áp dụng thực hiện văn hóa doanh nghiệp với hệ giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” và hoạt động Văn hóa đọc để tạo môi trường rèn luyện tính kỷ cương, ứng xử, trau dồi tri thức và làm đẹp tâm hồn thông qua sách vở; Cùng với các hoạt động tạo tính định hướng cao từ Đảng ủy cấp trên như: Hội thảo chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” hưởng ứng phương châm hành động của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” nhằm tạo điều kiện để lắng nghe và giải đáp các tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, công đoàn viên để định hướng tư tưởng nhằm mục đích bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng.

Không ngừng đổi mới hình thức tổ chức trong Sinh hoạt Chi bộ

Sau một thời gian dài thực hiện sinh hoạt Chi bộ định kỳ theo hình thức cuộc họp thông thường, Đảng ủy KCM đã nhận thấy chất lượng hiệu quả các cuộc họp này không cao, đảng viên thường thiếu sự hào hứng khi tham gia sinh hoạt. Trước thực trạng đó, Đảng bộ KCM đã chỉ đạo Chi ủy các Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh việc thay đổi hình thức sinh hoạt Chi bộ, chuyển từ lối sinh hoạt truyền thống sang việc sinh hoạt bằng hình thức ngoại khóa với mục đích tạo không gian sinh hoạt mới, đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ, đảng viên vừa thực hiện sinh hoạt, vừa có hoạt động giải trí để giảm áp lực tinh thần trong công việc chuyên môn, từ đó sẽ gia tăng độ thu hút và giải quyết bài toán khó khăn về sự “đơn sắc” trong sinh hoạt Đảng tại Chi bộ.

Tập thể KCM đề cao phát triển văn hóa đọc để nâng tầm nhận thức, phát huy Văn hóa PV GAS – Văn hóa KCM
Tập thể KCM đề cao phát triển văn hóa đọc để nâng tầm nhận thức, phát huy Văn hóa PV GAS – Văn hóa KCM

Không chỉ đơn thuần là đổi mới không gian, hình thức, mà chương trình sinh hoạt được các Chi bộ thiết kế, sáng tạo trong việc lồng ghép nhiều hoạt động tạo sự đa dạng và đổi mới. Trong các năm qua, các Chi bộ đã tổ chức được những buổi sinh hoạt ngoại khóa trong và ngoài địa bàn tỉnh Cà Mau, có thể kể đến như: Chương trình về nguồn kết hợp sinh hoạt chuyên đề tại Đồng Tháp, quê hương của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2021); Chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ - Cà Mau (2020); Sinh hoạt Đảng bộ tại Trung ương cục Miền Nam, kết hợp đi bộ dã ngoại 22 km xuyên rừng Mã Đà – Trị An và cắm trại trên đảo Ó (2020); Sinh hoạt Đảng kết hợp về nguồn tại Quảng Bình, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2018)…

Tăng tính sôi nổi trong Chi bộ từ việc đa dạng hóa chủ đề sinh hoạt

Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã chỉ rõ: Sinh hoạt Chi bộ có liên quan chặt chẽ đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Thực hiện theo tinh thần đó, Đảng bộ KCM luôn tìm tòi, tăng cường đa dạng hóa các chủ để sinh hoạt hàng tháng. Các chủ đề liên tục được đổi mới với nội dung hấp dẫn, đa dạng hóa từ học tập chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng chính trị cho đến những chủ đề tự chọn được các Chi bộ thực hiện đều đặn và xem đây như một hoạt động tập thể nhằm giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cán bộ, đảng viên, các nội dung đa dạng như: Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phương pháp nêu gương trong công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Văn hóa – Lịch sử địa phương hoặc các chủ đề về cải thiện đời sống tâm hồn;... Ứng với các nội dung đó, các Chi bộ đã triển khai thực hiện bằng các chủ đề cụ thể như: Chuyên đề “Phương pháp nêu gương lãnh đạo trong ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa”, chuyên đề “Đặc sản mật ong rừng U Minh”, chuyên đề “Trong lòng bạn thế nào thì cuộc sống sẽ như thế đó” của Chi bộ Văn phòng; Chuyên đề “Chống thông tin xấu, thông tin độc trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII”, chuyên đề “Bản chất, sự tương đồng giữa giác ngộ Tôn giáo và giác ngộ Chính trị” của Chi bộ Vận hành...

Lễ trao quyết định công nhận đảng viên mới được tổ chức trang trọng, tôn vinh nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên
Lễ trao quyết định công nhận đảng viên mới được tổ chức trang trọng, tôn vinh nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên

Lễ kết nạp Đảng có thể xem là phần thưởng cao quý cho quá trình miệt mài phấn đấu và rèn luyện của đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, công tác chuyên môn,… Thấu hiếu và mong muốn tạo được dấu ấn cho các quần chúng tại sự kiện trọng đại này, Đảng ủy KCM không chỉ thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ kết nạp Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng mà còn chú trọng vào công tác tổ chức lễ kết nạp Đảng.

Trong những năm qua, Lễ kết nạp Đảng tại Đảng bộ KCM đã được tổ chức trang trọng, đúng quy định và kết hợp thực hiện ở những nơi có giá trị lịch sử như: Hòn Đá Bạc, Khu tưởng niệm Bác Hồ tỉnh Cà Mau đã tạo nên những dấu ấn ý nghĩa và tăng tính truyền thông, lan tỏa hình ảnh đảng viên đến gần hơn với quần chúng nhân dân, từ đó góp phần làm đẹp hình ảnh của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

Rèn luyện đảng viên thông qua phát triển "Văn hóa doanh nghiệp"

Sau hơn 4 năm thành lập, vượt qua muôn vàn khó khăn của công tác chuyên môn và hạn chế của nhân lực, vật lực, Đảng bộ KCM đã xác định một tầm nhìn dài hạn: Văn hóa Doanh nghiệp chính là chìa khóa thành công trên chặng đường phát triển. Với định hướng lấy văn hoá làm nền tảng và con người làm trung tâm, Đảng bộ KCM xác định văn hoá của Công ty gồm 4 giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối.

Cụ thể hóa những điều trên, diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp đã được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm trao đổi và chia sẻ những vấn đề chung để phát triển nét văn hóa đặc trưng của Đảng bộ KCM. Từ năm 2012 – 2021: Các diễn đàn văn hoá doanh nghiệp định kỳ hàng năm được tổ chức để phát triển tư tưởng và định hình các quy tắc ứng xử trong văn hoá doanh nghiệp của KCM một cách rõ ràng, thực tế với các chủ đề riêng biệt cho từng năm như: "Mười năm tự hào một sức trẻ" (2016), "Thẳng thắn – Thay đổi – Tồn tại" (2017), "Thay thói quen, đổi cuộc đời" (2018), "Văn hóa – Nâng tầm giá trị bản thân" (2019), "Trình độ hay thái độ" (2020) và "Khát vọng tuổi trẻ" (2021).

Công ty Khí Cà Mau tiếp tục triển khai và phát triển mạnh mẽ “Văn hóa đọc”, thông qua rất nhiều hoạt động nổi bật như: thành lập Ban xây dựng và phát triển văn hóa đọc; chương trình review sách hàng tháng của các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ, cán bộ chủ chốt các bộ phận; tổ chức cuộc thi review sách hàng tháng với mục tiêu hình thành và lan tỏa thói quen đọc sách đã thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của CBCNV. KCM còn thành lập thư viện sách điện tử KCM E-LIBRARY với hơn 300 đầu sách dưới dạng Ebook và Audiobook để CBCNV có thể chủ động đọc sách trong giai đoạn làm việc cách ly tập trung an toàn, dần dần đưa văn hóa đọc trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của đơn vị để phát triển, nuôi dưỡng tâm hồn và định hướng tư duy tích cực cho CBCNV.

Xây dựng lực lượng kế thừa cho Đảng thông qua các diễn đàn/tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”

Phát triển năng lực cho đảng viên là một trong những mục tiêu mà Đảng ủy KCM hướng đến, đồng thời xây dựng lực lượng kế thừa cho tổ chức Đảng tại đơn vị.
Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên KCM không ngừng lao động; ra sức trau dồi tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng ngoại ngữ để hướng tới mô hình tổ chức đoàn thể “Tiên phong – Năng động – Hội nhập – Sáng tạo”. Đảng ủy KCM cũng hỗ trợ hoạt động thanh niên, tổ chức Tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” để lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Với những nội dung trao đổi sát với tình hình thực tế của thanh niên ngày nay như: sự hoang mang về đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tư tưởng thanh niên trong việc thích ứng với dịch bệnh; Vấn đề độ tuổi trong hoạt động phong trào; Sự sáng tạo trong thế hệ trẻ và công tác Đoàn thể nâng cao năng lực cá nhân…, các buổi tọa đàm đã cho thấy sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy KCM dành cho thế hệ đoàn viên, thanh niên tại đơn vị. Từ đó có những giải đáp, chia sẽ giúp cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ và nắm bắt được những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong công tác phát triển thanh niên tại đơn vị. Đồng thời thông qua tọa đàm, Đảng ủy đã lồng ghép vào những nội dung liên quan đến thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cùng những tấm gương trẻ tiêu biểu đã cống hiến cho Đảng để vun đắp thêm niềm tự hào, tin tưởng của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên nền tảng văn hoá được xây đắp bền bỉ, cùng niềm đam mê lao động và khát vọng sáng tạo, cống hiến không mệt mỏi vì tập thể, các thế hệ lãnh đạo, đảng viên, CBCNV KCM đã và đang ngày càng khẳng định Đảng bộ KCM là một tập thể đoàn kết, có nét văn hóa đặc sắc, nhiệt huyết, kiên định xây dựng và phát triển Đảng bộ và Công ty Khí Cà Mau trở thành điểm sáng tổ chức Đảng ngành Dầu khí tại miền Tây Tổ quốc.

Đảng ủy Công ty Khí Cà Mau

Friday, November 12, 2021

Phát động thi đua hoàn thành đợt bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí năm 2021

 Với mục tiêu chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Tổng Công ty Khí Việt Nam – PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2021) một cách thiết thực và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS đã phát động phong trào thi đua thực hiện an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đợt bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) Hệ thống khí Cửu Long và Hệ thống khí PM3 Cà Mau năm 2021.


Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).


Hình ảnh BDSC hàng năm Hệ thống PM3 Cà Mau
Hình ảnh BDSC hàng năm Hệ thống PM3 Cà Mau

Mục tiêu thi đua đề ra gồm 3 điểm chính:
Không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động nào trong thời gian dừng khí.
Hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ 100% các công việc theo danh mục thực hiện trong đợt dừng khí.
Đảm bảo hệ thống đủ điều kiện tiếp nhận khí ngay khi Vietsovpetro và các chủ mỏ cấp khí trở lại.

Việc hoàn thành đợt BDSC Cửu Long, PM3 Cà Mau có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 của toàn PV GAS. Các đơn vị thực hiện có vai trò chủ chốt là Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Khí Cà Mau (KCM), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN), Công ty Dịch vụ Khí (DVK). Vì vậy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đề nghị Công đoàn - Đoàn Thanh niên các đơn vị liên quan triển khai ký cam kết thi đua thực hiện 3 chỉ tiêu thi đua nêu trên; Tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Người lao động (NLĐ) tự giác thực hiện các quy định về ATVSLĐ-PCCN, phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, tài sản và môi trường trong đợt dừng khí.


Ngọn đuốc khí GPP Dinh Cố sẽ là một phần việc BDSC 2021
Ngọn đuốc khí GPP Dinh Cố sẽ là một phần việc BDSC 2021


Với quan điểm đề cao an toàn – sức khỏe cho NLĐ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS cũng kêu gọi các đơn vị phối hợp làm tốt công tác hậu cần, chăm lo cho NLĐ tham gia đợt dừng khí, đặc biệt áp dụng chế độ Zone 0 – “3 tại chỗ” hiệu quả; Thường xuyên động viên, khuyến khích, hỗ trợ Đoàn viên, NLĐ đưa ra các sáng kiến, giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc, hoàn thành công tác BDSC an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên PV GAS cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên, NLĐ các đơn vị tăng cường đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm, lao động an toàn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi đợt BDSC các Hệ thống khí Cửu Long, PM3 Cà Mau năm 2021.

Được biết, đợt BDSC 2021 Hệ thống khí Cửu Long dự kiến sẽ diễn ra trong 6 ngày, đồng thời với đợt BDSC của các đơn vị khác trong chuỗi giá trị khí; trong đó, dừng cấp khí hoàn toàn tại GPP Dinh Cố (BR-VT) từ 22/09-25/09/2021. DVK, KVT và KĐN sẽ phối hợp thực hiện tổng cộng 35 đầu việc, trong đó có một số phần việc phức tạp và quan trọng liên quan đến hệ thống trao đổi nhiệt, cột đuốc khí, thay thế và cải hoán các cụm van cho phù hợp với nguồn khí mới…


Hệ thống khí Nam Côn Sơn 1 vừa hoàn thành BDSC lớn 2021


Ngay từ cuối tháng 6/2021, Ban Lãnh đạo KVT đã chỉ đạo quá trình phối hợp với DVK xây dựng kịch bản, lên các phương án thực hiện BDSC phù hợp với diễn biến Dịch Covid-19. Yêu cầu cao nhất của đợt BDSC vẫn là đảm bảo công tác an toàn, bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của địa phương và PV GAS; từ đó phối hợp sắp xếp, tổ chức công việc cho phù hợp. Các đơn vị cũng chủ động thực hiện các đầu việc có thể thực hiện trước dừng khí, chuyển một số đầu việc chưa cấp thiết sang sau thời gian dừng khí để giảm tải công việc, hạn chế đến mức cho phép việc tập trung nhân sự tại các điểm BDSC, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho NLĐ.

Hệ thống PM3 Cà Mau cũng dự kiến tiến hành đợt BDSC 2021 trong các ngày từ 10 đến 16/11/2021.

Thursday, November 11, 2021

Bản sắc văn hóa Petrovietnam

Trong quá trình xây dựng, hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, với ý chí và bản lĩnh của “những người đi tìm lửa” thực hiện sứ mệnh tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam. Chính bản sắc văn hóa trở thành sức mạnh, làm nên thương hiệu Petrovietnam, khẳng định vị thế Petrovietnam - Tập đoàn kinh tế đầu tàu vững mạnh, tiên phong trong nền kinh tế quốc dân.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Thương hiệu Petrovietnam

Có thể khẳng định, thành tựu to lớn nhất của Petrovietnam cho đến nay, là đã đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp khí, điện và dịch vụ kỹ thuật – công nghệ cao. Từ chỗ không có dầu khí, đến nay công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí đã xác định được trữ lượng dầu khí của các phát hiện tới trên 1,4 tỉ tấn quy dầu và đã nghiên cứu đánh giá tiềm năng còn lại của Việt Nam là 1,6-2,8 tỉ tấn quy dầu, đủ khả năng cân đối bền vững cho hoạt động khai thác, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước trong những thập niên tới. Trong đó, đã có gần 30 mỏ được phát triển, gia tăng trên 800 triệu tấn trữ lượng thu hồi, khai thác trên 400 triệu tấn dầu và gần 150 tỷ m3 khí, 13 triệu tấn LPG và condensat, cung cấp khối lượng quan trọng các sản phẩm chế biến dầu khí, nguyên liệu cho năng lượng và sản xuất phân bón, nhịp độ tăng trưởng ổn định… Từ đó, các cơ sở hạ tầng dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao được hình thành, tiệm cận trình độ quốc tế để hỗ trợ các hoạt động thăm dò khai thác kinh tế biển quy mô và tầm cỡ khu vực, chế tạo và xây lắp các giàn khoan, phát triển nhiều công trình khoa học và ứng dụng công nghệ giá trị lớn, có nhiều công trình nhận được các Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà Nước…Với sự phát triển đồng bộ của chuỗi công nghiệp dầu khí, Petrovietnam đã trở thành hạt nhân trong việc hình thành các khu công nghiệp tập trung tại: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai - Hiệp Phước, Cà Mau, Dung Quất - Quảng Ngãi, Vũng Áng - Hà Tĩnh, Nghi Sơn - Thanh Hóa... Sự đầu tư đồng bộ đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lượng, phân bón của cả nước. Những dự án, công trình mang tầm cỡ khu vực là minh chứng rõ ràng cho trình độ, năng lực của cán bộ, kỹ sư, người lao động dầu khí Việt Nam, là tiền đề quan trọng nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu dịch vụ dầu khí ra nước ngoài.

Trên con đường phát triển của mình, Petrovietnam đã xây dựng và tích lũy được nguồn lực mạnh và chất lượng cả về vốn, thiết bị công nghệ, đặc biệt nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành và quản lý các hoạt động dầu khí an toàn, hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế. Sự phát triển mạnh cả về quy mô và tốc độ, chiều rộng cũng như chiều sâu, từ trong nước vươn ra nước ngoài mang lại hiệu quả ở nhiều mặt và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước, ngân sách nhà nước, nâng cao vị thế khu vực và quốc tế của Petrovietnam; xây dựng “Văn hóa Petrovietnam” và “Thương hiệu Petrovietnam” có uy tín trên thị trường nội địa và quốc tế, khẳng định vai trò của một Tập đoàn kinh tế chủ lực.

Bản lĩnh vượt khó

Có thể nói, nếu trong những điều kiện thuận lợi bình thường, người lao động Dầu khí luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì trong hoàn cảnh bất thường, đầy khó khăn, người Dầu khí càng thể hiện bản lĩnh cũng như ý chí, nghị lực của mình. Ý chí và nghị lực đó nhiều năm qua đã được minh định phát xuất từ một động lực nội sinh truyền thống, được dung dưỡng bởi một chiều sâu văn hóa - Văn hóa Petrovietnam.Năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập, Petrovietnam vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí (có thời điểm xuống -37 USD/thùng). Tuy nhiên, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm đối với đất nước, mọi kết quả hoạt động đều ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng GDP và nguồn thu ngân sách, Petrovietnam đã có những hành động quyết liệt, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó khủng hoảng kép đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, bằng định hướng và phương châm chỉ đạo xuyên suốt: “Quản trị biến động, Tối ưu giá trị, Đẩy mạnh tiêu thụ, Nỗ lực vượt khó, Nắm bắt cơ hội, An toàn về đích”. Kết quả, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng năm 2020.


Bước sang năm 2021, khi cả đất nước một lần nữa đứng trước cơn khủng hoảng bởi đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay. 10 tháng đầu năm 2021, trong tình hình các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) song song với phòng chống dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi tính cấp bách ngày càng nhiều, nhưng nhờ có sự chủ động, thống nhất trong triển khai, thực hiện, đặc biệt áp dụng nghiêm túc 5K và chiến lược tiêm vắc-xin kết hợp với chăm lo sức khỏe, tăng sức đề kháng cho người lao động, phát huy nét đẹp văn hóa Petrovietnam trong mọi hoạt động đã giúp công tác triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với khối lượng công việc lớn đã được triển khai đều khắp trong toàn Tập đoàn, góp phần tạo sự chuyển biến trong hoạt động SXKD; trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Với nỗ lực cao của cả hệ thống cùng với phát huy kinh nghiệm, hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trước đà suy giảm sản lượng tự nhiên của các mỏ dầu khí hiện hữu sau thời gian dài khai thác và công tác đầu tư phát triển mỏ mới gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, việc duy trì và hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác là thách thức rất lớn với Petrovietnam. Mặc dù vậy, Tập đoàn đã tập trung nỗ lực ứng dụng các giải pháp khoa học, kỹ thuật, công nghệ, áp dụng nhiều giải pháp nâng cao thu hồi dầu; kết quả khai thác dầu thô tháng 10 vượt 6,6% kế hoạch tháng 10, tính chung 10 tháng đạt 9,09 triệu tấn, vượt 12,4% kế hoạch 10 tháng. Từ đó, Petrovietnam đã đóng góp quan trọng vào nguồn thu NSNN 10 tháng đầu năm là 75,4 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm 2021 và vượt 23% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp tục được Fitch Ratings duy trì mức xếp hạng tín dụng độc lập ở mức BB+; 5 năm liền trong top 5 Profit 500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.... Trong đó, VHDN được coi là một trong những giải pháp đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị qua việc triển khai được thực hiện một cách hệ thống, nghiêm túc với sự đồng thuận cao của CBCNV cũng như ý chí của lãnh đạo.
Cốt cách và bản sắc riêng biệt của người lao động Dầu khí là như vậy. Đó là những giá trị được kết tinh cùng năm tháng đã tạo nên truyền thống văn hóa của “những người đi tìm lửa”. Ngọn lửa Dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác tạo nên bản sắc của văn hoá Dầu khí; là giá trị mà người dầu khí luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển; là điểm đặc trưng riêng mà nhờ đó người Dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Chính vì vậy, khi nào ngọn lửa truyền thống còn cháy sáng, còn sưởi ấm trái tim và hun đúc nhiệt huyết của các thế hệ người lao động Dầu khí, Petrovietnam vẫn sẽ còn tiếp tục vững bước trên con đường phát triển của mình.


Tự hào văn hóa Petrovietnam


Tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn, thời điểm chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid 19 và giá dầu sụt giảm cũng chính là lúc công tác thực hiện VHDN được triển khai mạnh mẽ, phát huy tối đa các giá trị nền tảng của từng đơn vị, từ đó vận động CBCNV chung tay, hợp sức vượt qua khủng hoảng. Trong giai đoạn này, công việc, thu nhập của không ít cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tập đoàn đã phần nào bị ảnh hưởng. Nhiều người trong số họ phải đảm nhận thêm phần việc của đồng nghiệp do thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch. Điều đó khiến người lao động khó tránh khỏi bị tác động đến tâm lý, tinh thần làm việc. Song, điều mà người ta nhận thấy trong các nhà máy, xí nghiệp của Petrovietnam, trên các giàn khai thác ngoài khơi hay các dự án trong đất liền… là sự kiên nhẫn, đoàn kết, chung lòng cùng vượt khó. Lãnh đạo động viên người lao động, các đồng nghiệp động viên nhau, mỗi người tự động viên mình phấn đấu. Ngay cả khi dịch bệnh bùng phát đến đỉnh điểm, chưa một công trình, dự án trọng điểm nào, chưa một nhà máy, xí nghiệp nào của Petrovietnam phải ngừng hoạt động. Gần 60 ngàn người lao động dầu khí vẫn miệt mài cống hiến, tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ kế hoạch được giao.Bên cạnh đó, mặc dù phải nỗ lực chống chọi với những khó khăn đan xen, phải thắt lưng buộc bụng cũng như tiết giảm tối đa chi phí ở nhiều mặt, nhưng nghĩa tình dầu khí vẫn được Tập đoàn và các đơn vị thành viên duy trì đều đặn thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - xã hội, an sinh xã hội với hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Từ hàng chục tỷ đồng hỗ trợ chống dịch bệnh, đến hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và người nghèo trong cả nước đã được tập thể người lao động Petrovietnam trao đi bằng tất cả sự đồng cảm và sẻ chia.


Có thể khẳng định, “Tái tạo văn hóa Petrovietnam” đã trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị. Trong 10 tháng đầu năm 2021, công tác triển khai VHDN với khối lượng công việc lớn vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và CBNV trong toàn Tập đoàn. Hầu hết các đơn vị thành viên Petrovietnam đã lựa chọn những nội dung cụ thể, có sự liên kết giữa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện để tác động đến nhận thức, tạo nên sự chuyển biến hành vi tích cực của người lao động. Song song đó, việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương- Sáng tạo - Hiệu quả” đã tạo được bước đột phá trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam. Việc thực hiện nội dung phương châm hành động kết hợp với công tác tuyên truyền kịp thời đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động đến cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Tập đoàn. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung: Vượt mọi khó khăn trong đại dịch Covid -19 hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.Với các giá trị bản sắc văn hóa Dầu khí được xây dựng, hình thành và hun đúc qua suốt chiều dài lịch sử phát triển Petrovietnam, đến nay, văn hóa Petrovietnam không còn là một điều gì đó mơ hồ, tách biệt với hoạt động SXKD của doanh nghiệp, đã trở thành một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới. Mỗi thành viên của đại gia đình Petrovietnam đều thấu hiểu, trân trọng, gìn giữ những giá trị tinh túy nhất của văn hóa dầu khí, coi đó là lẽ sống, là kim chỉ nam cho mỗi hành động để người dầu khí luôn được nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu. Người lao động dầu khí, là học viên, công nhân, kỹ sư, hay các giảng viên, cán bộ, chuyên gia,… trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi nhìn lên biểu tượng ngọn lửa Petrovietnam đều cảm thấy trái tim rung động, những cảm xúc tự hào, trân trọng, trách nhiệm trào dâng. Đó chính là giá trị tinh thần rất quan trọng của người lao động Dầu khí, tinh thần của văn hóa Petrovietnam./.

Wednesday, November 10, 2021

Đảng ủy Công ty Khí Cà Mau tọa đàm với thanh niên: “Lắng nghe, thấu hiểu, cùng hành động”

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2021), vừa qua Đảng ủy Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã tổ chức Tọa đàm: “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas (PetroVietnam Gas) là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Buổi Tọa đàm có ý nghĩa thiết thực, nhằm trao đổi và chia sẻ giữa Đảng ủy với Đoàn Thanh niên, qua đó khẳng định niềm tin, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đảng; tạo tiền đề cho những bước phát triển mới của tổ chức Đoàn Thanh niên, cũng như rèn luyện thế hệ đoàn viên, thanh niên trở thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho tổ chức Đảng.

Buổi Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, thu hút gần 100 đoàn viên, thanh niên tham dự. Các nội dung đóng góp, chia sẻ và trao đổi giữa Đảng ủy với thanh niên xoay quanh các vấn đề như: Việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tế tại đơn vị; Phát huy tinh thần trách nhiệm của đảng viên trẻ làm tấm gương tiên phong cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu vào Đảng; Ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động Đoàn trong giai đoạn hiện nay và tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Tuổi trẻ KCM tích cực tham gia Tọa đàm trực tuyến
Tuổi trẻ KCM tích cực tham gia Tọa đàm trực tuyến


Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trần Đức Thuận – Bí thư Đoàn Thanh niên – Phó phòng Vận chuyển – Điều độ khí đã trình bày tham luận “Suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, khởi động nhanh”, phân tích những vấn đề mà tuổi trẻ KCM đang gặp phải như: Quan điểm vị kỉ, suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và giảm sự quan tâm tới các mặt khác trong xã hội; đường lối, chủ trương của Đảng ủy KCM và kỳ vọng với thanh niên. Qua đó, Đảng ủy KCM hiểu rõ những vấn đề thanh niên tại đơn vị đang gặp phải và có những chia sẻ, định hướng phù hợp.

Thích nghi với cuộc sống “bình thường mới”

Đại dịch Covid-19 trong nửa năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCM. Theo đó, các hoạt động của Đoàn Thanh niên cũng bị ảnh hưởng. Thêm đó, để đảm bảo ổn định, duy trì lao động sản xuất kết hợp phòng, chống dịch bệnh, phần đông đoàn viên, thanh niên được lựa chọn để làm việc theo phương án “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”. Với thời gian cách ly dài hạn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tư tưởng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.


Hiểu rõ vấn đề cấp bách đó, tại Tọa đàm, đồng chí Lê Văn Sơn – Đảng ủy viên, Trưởng phòng An toàn môi trường chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội vào nửa cuối năm 2021, sự nguy hiểm của dịch bệnh khiến chúng ta lo sợ nhưng phải bình tĩnh lại để chấp nhận thực tế và tìm phương pháp giải quyết khó khăn. Một trong những tinh thần nổi bật của thanh niên chính là vượt khó. Do đó với lực lương thanh niên chiếm đại đa số nhân lực của KCM thì càng phải biến khó khăn thành thách thức để vượt qua. Chúng ta phải thoát khỏi suy nghĩ luôn so sánh giữa thực tế dịch bệnh với cuộc sống trước đây, rồi mong chờ sự trở lại “bình thường cũ” mà quên mất đi phải thích nghi, duy trì và làm tốt mọi thứ trong cuộc sống “bình thường mới”.

Trau dồi kiến thức để “Sáng tạo tốt, hội nhập sâu”

Sự sáng tạo thường gắn liền với yếu tố mới mẻ và phù hợp với xu thế, do đó để phát triển tư duy sáng tạo điều đầu tiên thanh niên cần là phải chủ động trau dồi tri thức, tăng vốn hiểu biết để làm tiền đề khơi mở những ý tưởng mới mang chất lượng cao. Có như thế mới đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội để tiếp thu những nguồn tri thức, công nghệ mới từ quốc tế.


Trên tinh thần ủng hộ thanh niên xung kích trong sáng tạo, đồng chí Võ Thị Nhã Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KCM đã có những phát biểu định hướng về tính sáng tạo, ranh giới giữa "sáng tạo an toàn" và "sáng tạo liều lĩnh"; thanh niên phải có kế hoạch cụ thể, có sự am hiểu kiến thức chuyên môn, có óc phán đoán và có thêm sự dũng cảm thì “sự sáng tạo” sẽ luôn được đón nhận. Sáng tạo tốt sẽ tạo tiền để cho hội nhập và phát triển; rút ngắn quá trình hội nhập của KCM”.
Đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc KCM tham dự tọa đàm trực tuyến và phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc KCM tham dự tọa đàm trực tuyến và phát biểu chỉ đạo

Hành trang để thanh niên bước vào đời ngoài tinh thần, sức khỏe còn phải có thêm tri thức. Bác Hồ đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Lời Bác dạy đặt ra cho thanh niên những vấn đề cụ thể và cần thiết là phải tu dưỡng, rèn luyện để vừa hoàn thiện bản thân, vừa đóng góp được cho cộng đồng. Năng lực sáng tạo là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần cầu tiến và tri thức của nhân loại, nếu thiếu một trong hai chắc chắn sẽ không được trọn vẹn.

Phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm thanh niên

Chia sẻ tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KCM đã có những ý kiến đóng góp và định hướng cho thanh niên. Đồng chí nhấn mạnh vai trò thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng và khẳng định Đoàn Thanh niên là môi trường rèn luyện cực kì tốt cho mỗi cá nhân, rèn luyện tính siêng năng, cần cù và huấn luyện thanh niên năng lực đa chiều như: lập kế hoạch, dự toán, công tác tổ chức, điều hành,… và dần sẽ hình thành nên kỹ năng lãnh đạo".

Trao đổi thêm về nội dung câu hỏi giữa sức nặng giữa quyền lợi và trách nhiệm của các đoàn viên, thanh niên, đồng chí Nguyễn Văn Bé Ba nhấn mạnh: “Trách nhệm chính là quyền lợi, khi làm việc có trách nhiệm tự khắc sẽ nhận được quyền lợi”.

Buổi tọa đàm được tổ chức như một cuộc trò chuyện cởi mở và tích cực, khuyến khích tuổi trẻ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng; qua đó tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên KCM hiểu rõ và nắm bắt được những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng trong công tác phát triển thanh niên tại đơn vị. Đồng thời thông qua tọa đàm, Đảng ủy KCM đã lồng ghép vào những nội dung liên quan đến thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc – xây dựng Tổ quốc, những tấm gương trẻ tiêu biểu đã cống hiến cho Đảng để vun đắp thêm niềm tự hào, tin tưởng của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng” năm 2021 do Đảng ủy KCM tổ chức đã mang lại ý nghĩa thiết thực và đạt được hiệu quả tuyên truyền cao. Thông qua đó, Đảng ủy KCM mong muốn thế hệ trẻ KCM tiếp tục phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm thanh niên trong công tác lao động sản xuất cũng như các hoạt động đoàn thể, kết hợp nhuần nhuyễn cùng Văn hóa doanh nghiệp với bốn giá trị cốt lõi: "Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối" để làm hành trang trên con đường rèn luyện lý tưởng cách mạng và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuesday, November 9, 2021

PV GAS LPG công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ yêu cầu công việc và công tác cán bộ đáp ứng với định hướng phát triển, tái cơ cấu Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG), vừa qua, PV GAS LPG đã tổ chức các lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho 3 cán bộ mới, đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ tại các chi nhánh của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam. Các buổi lễ được tổ chức đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có nhiều công ty thành viên, bao gồm: Công ty Bọc ống Dầu khí (PV COATING), Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Sáng ngày 01/11/2021, tại trụ sở của Chi nhánh Miền Trung PV GAS LPG (Tp. Đà Nẵng), đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thuật giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Trung. Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty, ông Vương Dũng Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty, các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Miền Trung trực thuộc PV GAS LPG.
 
Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thuật giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Trung
Trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thuật giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Trung


Chiều ngày 01/11/2021, tại trụ sở chính của PV GAS LPG ở Hà Nội, đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Mạnh là Giám đốc Chi nhánh Bắc bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Duyên hải. Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty, ông Đoàn Trúc Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, các trưởng phòng nghiệp vụ, các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Bắc bộ - PV GAS LPG.
 
Ngày 8/11/2021, tại trụ sở của Chi nhánh Miền Nam - Tp.HCM, đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam. Tham dự buổi lễ, có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty, ông Trần Anh Khoa - Thành viên Hội đồng Quản trị, các cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Miền Nam trực thuộc PV GAS LPG.


Tại các buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, ông Nguyễn Hải Long - Giám đốc Công ty đã phát biểu và nêu rõ tầm quan trọng của Chiến lược kinh doanh bán lẻ bình gas mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên toàn quốc. Giám đốc Công ty yêu cầu tân Giám đốc Chi nhánh Miền Trung, tân Giám đốc Chi nhánh Bắc bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Duyên hải và tân Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam phát huy truyền thống, sớm hoà nhập với vị trí làm việc mới, khẳng định vai trò – trách nhiệm – năng lực, để cùng với toàn thể PV GAS LPG hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần khẳng định sự đúng đắn của Chiến lược phát triển Công ty thông qua các “dự án” lớn về con người, tài chính và cơ sở vật chất; đặc biệt củng cố niềm tin vào PV GAS LPG “Đoàn kết – Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động”.

Trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Mạnh là Giám đốc Chi nhánh Bắc bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Duyên hải
Trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tiến Mạnh là Giám đốc Chi nhánh Bắc bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Duyên hải

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty và các cán bộ của Công ty đã trân trọng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm và trao hoa cảm ơn những đóng góp trong những năm qua của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Miền Trung.

Đáp lại sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo Công ty, các ông bà Giám đốc và phó Giám đốc chi nhánh mới được bổ nhiệm đã cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh phát triển công tác bán lẻ bình gas mang thương hiệu PETROVIETNAM GAS trên thị trường, năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam
Trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam

Giám đốc Chi nhánh Miền Trung Nguyễn Hữu Thuật, Giám đốc Chi nhánh Bắc bộ kiêm Giám đốc Chi nhánh Duyên hải Phạm Tiến Mạnh và Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Nam Nguyễn Thị Nguyệt Dung mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo PV GAS LPG, sự ủng hộ của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ/người lao động tại các Chi nhánh vì một mục tiêu chung là xây dựng PV GAS LPG – đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát triển.