Wednesday, March 31, 2021

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG” giữa các đơn vị của PV GAS

Ngày 26/03/2021, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác, các đơn vị của PV GAS là: PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đã tổ chức Lễ ký “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG”.

Tham dự và chứng kiến Lễ ký, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), có ông Phan Anh Minh - Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực.

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), có ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT PV GAS; Ông Dương Mạnh Sơn - Tổng Giám đốc PV GAS, các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đại diện các Ban chuyên môn, Đơn vị của PV GAS.

Lễ ký kết "Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG"
Lễ ký kết "Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG"

Việc triển khai thực hiện kế hoạch của PV GAS năm 2021 cũng như dự báo trong các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài. Nhận diện được những khó khăn và thách thức đó, Tổng Công ty đã đề ra ba giải pháp cốt lõi để xây dựng các chiến lược liên quan: thứ nhất là cơ chế chính sách, thứ hai là công tác cán bộ và thứ ba là thị trường. Liên quan đến thương mại và thị trường, Tổng Công ty đã yêu cầu các Đơn vị trực thuộc, Công ty thành viên và Công ty liên kết xây dựng các Hợp đồng hợp tác kinh doanh cũng như xấy dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu năm 2021.

Các đơn vị ký kết thể hiện tình đoàn kết phối hợp
Các đơn vị ký kết thể hiện tình đoàn kết phối hợp

Lễ ký kết là một sự kiện quan trọng, phù hợp với chiến lược và định hướng về công tác kinh doanh và phát triển thị trường của PV GAS trong những năm tới.
“Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” giữa PV GAS TRADING (Công ty Kinh doanh Khí”, PV GAS D (Công ty CP Khí Thấp áp Việt Nam) và CNG VIETNAM (Công ty CP CNG Việt Nam) có thời hạn 03 năm. Trong đó, PV GAS TRADING là đầu mối cung cấp LPG thông qua PV GAS D/CNG VIETNAM khi khách hàng của PV GAS D/CNG VIETNAM làm nhiên liệu thay thế.
“Hợp đồng khung cung cấp LNG” giữa PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM có thời hạn 10 năm. Theo đó PV GAS LNG là đơn vị cung cấp LNG duy nhất cho PV GAS D và CNG VIETNAM.

Ký kết “Thỏa thuận Hợp tác cung cấp LPG” giữa PV GAS TRADING, PV GAS D và CNG VIETNAM sẽ tận dụng được các lợi thế về thị trường và mạng lưới khách hàng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng Công ty trong việc cung cấp các nguồn khí và giải pháp năng lượng.

Ký kết "Hợp đồng khung cung cấp LNG"
Ký kết "Hợp đồng khung cung cấp LNG"

Ký kết “Hợp đồng khung cung cấp LNG” giữa PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đánh dấu bước chuyển đổi mô hình kinh doanh từ tiêu thụ khí nội địa sang mô hình sử dụng LNG nhập khẩu. Việc ký kết Hợp đồng khung cung cấp LNG sẽ tạo điều kiện cho Tổng Công ty và các đơn vị phát triển lợi thế về nền tảng khách hàng hiện hữu, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chuyển đổi hiệu quả mô hình kinh doanh để tăng cường mở rộng thị phần và tiêu thụ tối đa nguồn LNG nhập khẩu; phát huy vai trò chủ động trong việc lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng cũng như tối đa hóa lợi ích và nguồn lực của Tổng Công ty và các đơn vị.

Các đơn vị ký kết thể hiện quyết tâm phối hợp
Các đơn vị ký kết thể hiện quyết tâm phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký, ông Phạm Văn Phong - Phó Tổng Giám đốc PV GAS ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần Hợp tác giữa các đơn vị: PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM. Việc các đơn vị tiến hành ký kết “Thỏa thuận hợp tác cung cấp LPG” và “Hợp đồng khung cung cấp LNG” là một tiền đề quan trọng để PV GAS (PetroVietnam Gas) tối ưu hóa chuỗi giá trị trong hoạt động cung cấp khí, phát huy lợi thế tuyệt đối trong việc cung cấp các sản phẩm khí, từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh khí và các sản phẩm khí một các khoa học, tiên tiến, cạnh tranh và đáp ứng xu thế vận động của ngành Dầu khí trên thế giới. Với quan điểm: “Đi cùng nhau sẽ đi xa hơn nữa”, Lễ ký kết thêm một lần nữa khẳng định hợp tác là sức mạnh, tạo nên những thành tựu, bước phát triển mới trên cơ sở phối hợp chuyên sâu và thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo của PTGĐ Phạm Văn Phong
Phát biểu chỉ đạo của PTGĐ Phạm Văn Phong

Tổng Công ty cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục nỗ lực, cố gắng và nâng cao tinh thần hợp tác để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đồng thời mỗi đơn vị cần song song làm việc với các bên liên quan (các nhà cung cấp, nhà phân phối, các hộ tiêu thụ công nghiệp) để giải quyết các vấn đề một cách đồng bộ, xuyên suốt dựa trên nguyên tắc thị trường, đảm bảo tối đa hoá sản lượng khí LPG và khí LNG nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của PVGAS so với các đối thủ khác trên thị trường.

Đại diện các đơn vị PV GAS TRADING, PV GAS LNG, PV GAS D và CNG VIETNAM đã thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của Lãnh đạo PVN và PV GAS. Lễ ký đã thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng và đoàn kết, hứa hẹn tương lai hợp tác tốt đẹp trong PV GAS và phối hợp với các đơn vị trong ngành, trong và ngoài nước.

Tuesday, March 30, 2021

KHP tròn 1 năm thành lập, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Người lao động

 Đón mừng kỷ niệm thành lập năm đầu tiên, Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động 2020, Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Tham dự buổi lễ, KHP hân hạnh được tiếp đón đại diện lãnh đạo PV GAS gồm: Ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT; bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT; ông Trương Hồng Sơn – Thành viên độc lập HĐQT; ông Hoàng Văn Quang – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong Tổng Công ty.

Về phía KHP có ông Nguyễn Văn Lịch – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh; ông Lê Hữu Hảo - Phó Giám đốc Chi nhánh; ông Hồ Hồng Phúc - Phó Giám đốc Chi nhánh, cùng toàn thể CBCNV Chi nhánh tham dự.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lịch – Phó Giám đốc Chi nhánh đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; ông Nguyễn Đình Duy – Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế dân chủ tại KHP. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe ông Trần Xuân Thành – Phó ban Tổ chức – Nhân sự Tổng Công ty trực tiếp giải đáp các kiến nghị của người lao động Chi nhánh.

Trong năm 2020, KHP đã triển khai thực hiện kế hoạch với nhiều khó khăn và thách thức như: Tác động kép của đại dịch Covid – 19 và suy giảm giá dầu đã ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. Bên cạnh đó, công tác bảo dưỡng sửa chữa, công tác phối hợp vận hành, điều độ, xác nhận thanh toán... cần phải kiểm soát và quản lý chặt chẽ, tạo áp lực lớn lên việc thực hiện kế hoạch SXKD của Chi nhánh mới thành lập.

Người lao động KHP thực hiện quyền bình chọn và nêu ý kiến công khai
Người lao động KHP thực hiện quyền bình chọn và nêu ý kiến công khai


Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo TCT, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị trong TCT cùng các cơ quan ban ngành, ngay từ đầu năm KHP đã nhận định được những khó khăn và đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác BDSC cũng như công tác quản lý vận hành; tận dụng tốt những cơ hội, phát huy sức mạnh đoàn kết của hệ thống chính trị, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, KHP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do TCT giao: Vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí; Đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho công trình khí; Hoàn thành phần lớn kế hoạch tiếp nhận và tiêu thụ khí trong điều kiện nhu cầu thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19; Phối hợp tốt với Ban điều độ khí và khách hàng, đảm bảo cung cấp khí an toàn và tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ.

Bên cạnh đó, KHP đã kiểm soát và thực hiện tốt công tác BDSC ngăn ngừa và đột xuất đúng kế hoạch được giao: đạt 100% công việc BDSC ngăn ngừa, 100% công việc BDSC đột xuất và đảm bảo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt được xử lý đúng hạn, công tác phối hợp ứng phó tình huống khẩn cấp tốt. Hệ thống quản lý An toàn, Chất lượng, Môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001 và ISO 14001 đang được áp dụng vào mọi hoạt động của Chi nhánh. Công tác quản lý môi trường và quản lý chất thải nguy hại được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. KHP đã hoàn thành các đầu việc lớn quan trọng như: Lắp đặt hệ thống quan trắc online đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý nước thải tại PXTB; Hoàn thành công tác dừng khí HR-TB đảm bảo an toàn, chất lượng đạt 100% khối lượng công việc, hoàn thành vượt tiến độ 13 giờ. Công tác đảm bảo ANAT công trình khí được triển khai quyết liệt, đổi mới, nghiêm túc với nhiều giải pháp và cách thức thực hiện mới. Công tác tiết giảm được triển khai quyết liệt, hiệu quả, ước thực hiện tiết giảm trong năm 2020 là 11,4 tỷ đồng, đạt 210% kế hoạch năm 2020;…

Khen thưởng cá nhân xuất sắc 2020
Khen thưởng cá nhân xuất sắc 2020

KHP thực hiện đúng các quy định của TCT về chế độ và quyền lợi cho người lao động như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ phép theo quy định, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp;... Thu nhập bình quân trước thuế của người lao động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên vẫn đảm bảo ổn định.
Khen thưởng đơn vị thuộc KHP
Khen thưởng đơn vị thuộc KHP

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Hồng Sơn – Thành viên độc lập HĐQT PV GAS chúc mừng tập thể CBCNV và người lao động KHP có 1 năm 2020 thành công, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ mặc dù là đơn vị non trẻ, mới thành lập được tròn một năm, chịu tác động kép từ dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo PV GAS (PetroVietnam Gas), ông Hoàng Văn Quang thay mặt tập thể người lao động Chi nhánh gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo TCT trong thời gian qua và cũng chia sẻ về những khó khăn của TCT trong năm 2020 và nhiều thách thức mới trong các năm tiếp theo; động viên, kêu gọi toàn thể CBCNV KHP phát huy tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, sáng tạo, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà TCT giao.

Đoàn kết và quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD 2021
Đoàn kết và quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD 2021
Ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021
Ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2021

Monday, March 29, 2021

PV GAS thực hiện ASXH tại BR-VT

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021, PV GAS và các đơn vị trực thuộc đã tích cực tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội tại BR-VT

Thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Để kịp thời động viên, khuyến khích cũng như góp phần tạo điều kiện cho tập thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 26/01/2021, đoàn công tác Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trao tặng 100 phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
Trao tặng 100 phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tham dự chương trình, về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có Thượng tá Nguyễn Minh Khánh – Phó Tư lệnh. Về phía PV GAS có ông Đỗ Đức Thái - Phó Ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường TCT. Về phía Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ có ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc Công ty.

Trong chuyến thăm, PV GAS đã trao tặng 100 phần quà cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tham gia trực chiến trong dịp Tết.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có căn cứ đóng tại Phường 10, TP Vũng Tàu, là đơn vị được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam giao nhiệm vụ phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ thực hiện công tác tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí Cửu Long theo Thỏa thuận phối hợp đã ký kết giữa Tổng công ty Khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam từ giữa năm 2014.

Trong các năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã luôn thực hiện tốt công tác tuần tra, bảo vệ hệ thống đường ống dẫn khí Cửu Long, góp phần đảm bảo công tác vận hành toàn bộ hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối khí của Tổng công ty được liên tục, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, đơn vị này cũng luôn được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương, đề xuất PV GAS khen thưởng trong các đợt sơ kết hàng năm giữa hai bên.

KVT trao tặng tủ sách cho 4 trường thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Trao tặng "Tủ sách khuyến học" là một trong những hoạt động chủ đạo nằm trong chính sách an sinh xã hội của PV GAS. Tiếp tục phát huy chương trình, ngày 19/01/2021, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đại diện PV GAS (PetroVietnam Gas) đã trao tặng kinh phí hỗ trợ đầu tư trang thiết bị thư viện đến 4 trường thuộc huyện Xuyên Mộc gồm: Trường THCS Phước Tân; Trường THCS Bưng Riềng; Trường THPT Hòa Hội; Trường THPT Bưng Riềng với tổng giá trị 200 triệu đồng.


Trao tặng tủ sách cho các trường của BR-VT
Trao tặng tủ sách cho các trường của BR-VT

Chi phí tài trợ là 50 triệu đồng cho mỗi trường. Trang thiết bị thư viện bao gồm: tủ/kệ đựng sách; sách đọc có lượng sách dao động từ 100 đến hơn 300 với đa dạng thể loại như sách tham khảo bổ trợ các môn học, sách rèn luyện các kỹ năng mềm, sách ngoại ngữ; ngoài ra còn có truyện tranh và tiếu thuyết nói về cuộc sống, phát triển tư duy; cùng một số trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học cho nhà trường.

Chương trình đã được KVT duy trì thực hiện từ 2 năm nay, đạt được những hiệu quả phát triển văn hóa đọc ở nhiều trường của BR-VT, góp phần phát triển các chương trình giáo dục tại địa phương. PV GAS/KVT mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường trên toàn địa bàn tỉnh BR-VT vì sự phát triển của các thế hệ tương lai.

Không gian sạch đẹp dành tặng cho học sinh, khuyến khích văn hóa đọc
Không gian sạch đẹp dành tặng cho học sinh, khuyến khích văn hóa đọc

Friday, March 26, 2021

Chương trình triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS 2021

 Ngày 22/1/2020, tại Trung tâm Đào tạo PV GAS Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp tổ chức Chương trình đào tạo triển khai thực hành Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) PV GAS mang tên: "Cách thức hành động để đi đến mục tiêu".


Tham dự chương trình, về phía PV GAS có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Phạm Đăng Nam và Nguyễn Thanh Bình; đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban PTNL; đồng chí Nguyễn Đăng Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Trung tâm, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc và thành viên.

PTGĐ Phạm Đăng Nam phát biểu khai mạc Khóa Đào tạo
PTGĐ Phạm Đăng Nam phát biểu khai mạc Khóa Đào tạo

Tham gia tư vấn tại Khóa đào tạo có bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Tổng giám đốc; ông Lê Ngọc Đăng, Nhà huấn luyện và các thành viên của công ty Action COACH CBD FIRM. Khóa đào tạo cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Dầu khí.

Căn cứ Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc phê duyệt và triển khai “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”, quá trình tiếp tục triển khai và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS được đẩy mạnh, tạo nên những giá trị và thành tựu đáng ghi nhận trong gần 2 năm qua.

Đặc biệt, ngay sau khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp, Đảng ủy Tổng công ty đã lập tức đề ra các nghị quyết, chương trình tập trung đề cao và nâng tầm VHDN PV GAS; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, tập hợp toàn Đảng bộ và tập thể người lao động trong quá trình phổ biến sâu rộng, hiệu quả “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”, “Quy chế dân chủ cơ sở”, đổi mới mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng đối tượng, lĩnh vực, đơn vị.


Các hoạt động thực hành VHDN bằng các hình thức khác nhau
Các hoạt động thực hành VHDN bằng các hình thức khác nhau

Là đơn vị Lá cờ đầu của toàn Tập đoàn, trong 30 năm xây dựng và phát triển, PV GAS đã xây dựng thành công và duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp riêng biệt. Chính vì vậy, trong thời gian tới, PV GAS tập trung phát huy bản sắc văn hóa của mình, thực hiện các chương trình thực hành thông qua phong cách, lề lối làm việc, tổng kết tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa để tiếp tục nâng tầm bản sắc văn hóa PV GAS. Đặc biệt, việc tuân thủ và tự hào phát triển các giá trị văn hóa Petrovietnam sẽ luôn luôn được PV GAS đặt làm kim chỉ nam hành động, kiên quyết xiết chặt đội ngũ, đóng góp một phần không nhỏ vào nền Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới.

PV GAS cũng xác định, để đưa Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam Gas, phát huy VHDN PV GAS vào cuộc sống lao động, PV GAS cần tổ chức các khóa đào tạo, đưa Chương trình triển khai thực hành VHDN một cách mạnh mẽ hơn nữa, trang bị thêm lý tưởng và mục tiêu để cuối cùng có được sự thống nhất trong tư tưởng và trong hành động của toàn TCT; chung tay, hợp lực cả về tinh thần lẫn sức lực, trí tuệ của toàn thể đại gia đình PV GAS.

Tại khóa đào tạo dành cho các cán bộ cao cấp của PV GAS – khóa đào tạo mở đầu cho năm mới 2021, mở đầu cho Chương trình triển khai thực hành VHDN PV GAS, Ban tổ chức và các chuyên gia đã trình bày những nội dung liên quan đến các vấn đề văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp và phát triển văn hóa doanh nghiệp nói riêng, khẳng định văn hóa là lợi thế cạnh tranh quan trọng bậc nhất và bền vững nhất của doanh nghiệp/tổ chức; Để hoàn thiện và tăng cao tầm vóc của doanh nghiệp thì phải đầu tư cho văn hóa… Bằng các phương pháp đào tạo mở sôi động và đáng nhớ, Khóa đào tạo đã cung cấp các bước nhận diện và nâng tầm VHDN, phương pháp điều hành công tác VHDN, các lưu ý khi xây dựng và đổi mới các quy trình/giá trị văn hóa có tác dụng hữu hiệu, đề cao các giá trị văn hóa độc lập và tổng hòa với toàn Văn hóa Petrovietnam.

Tại Chương trình đào tạo, lãnh đạo PV GAS, đại diện lãnh đạo các tổ chức, ba/đơn vị đã có những ý kiến phát biểu chia sẻ sôi nổi về các vấn đề liên quan đến xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp PV GAS; trình bày những định hướng triển khai liên quan để cùng góp sức cho công tác chỉ đạo của toàn Đảng bộ PV GAS trong thời gian tới.

PTGĐ Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận về những nội dung Khóa đào tạo
PTGĐ Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận về những nội dung Khóa đào tạo

Phát biểu tổng kết Khóa đào tạo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc PV GAS phụ trách công tác phát triển VHDN đã khẳng định: “VHDN PV GAS là một nền tảng giá trị quý giá, được các thế hệ lãnh đạo và người lao động PV GAS dày công xây dựng và phát triển trong lịch sử 30 năm qua, hiện đang được đẩy mạnh cùng với quá trình triển khai “Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam”.

Trong thời gian tới, định hướng PV GAS sẽ thống nhất các giá trị văn hóa cốt yếu trong toàn TCT, đồng thời khuyến khích từng đơn vị duy trì những bản sắc riêng; tăng cường những chương trình/hoạt động VHDN có tính đoàn kết, chia sẻ cao “với trái tim nồng ấm”; đặc biệt tăng cường sức mạnh tập thể, tình thân ái đồng nghiệp bằng những nội dung tập huấn/phát triển VHDN mang tính gắn kết cao”.

Thể hiện sự quyết tâm phát triển VHDN PV GAS
 Thể hiện sự quyết tâm phát triển VHDN PV GAS

Các ý kiến tham gia tại Khóa đào tạo
Các ý kiến tham gia tại Khóa đào tạo

Thursday, March 25, 2021

PV GAS tham gia đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 19/01/2021, Đoàn cán bộ cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương – Giám đốc Học viện dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Bắc Kạn. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Nguyễn Thanh Bình đã tham gia đoàn công tác, thực hiện chương trình an sinh đồng hành cùng Học viện.

Sáng ngày 19/01/2021 Đoàn cán bộ cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham dự chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và trao quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Chương trình "Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương" năm 2021 được tổ chức với phương châm: Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai trong năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, PTGĐ PV GAS trao quà tết cho công nhân, người lao động KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, PTGĐ PV GAS trao quà tết cho công nhân, người lao động KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã phát biểu biểu dương Khu công nghiệp đã có những thành tựu rất tốt, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất; đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy, lãnh đạo địa phương, của liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội. Qua đó giúp ổn định sản xuất, đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, được đón Tết, vui Xuân đầm ấm. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế đi đôi với công tác xây dựng Đảng. Đồng thời mong muốn người lao động ý thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình; góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực trong dựng xây và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại Chương trình "Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương", đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cùng với Tổng Công ty Khí Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác đã tặng công nhân lao động tỉnh Bắc Kạn 500 triệu đồng; trao 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Khu Công nghiệp Thanh Bình và trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã tặng Huyện Ba Bể 100 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã tặng Huyện Ba Bể 100 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chợ Mới, gồm các hộ: Hà Văn Tuân, thôn Cảm Lẹng, xã Thanh Thịnh; Bảo Văn Hà, thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh; thương binh Hà Văn Phát, thôn Tổng Sâu, xã Cao Kỳ; thương binh Lương Văn Tăng, thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé tại Thành phố Bắc Kạn.

Bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các ngành, các cấp luôn hướng tới gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những hành động thiết thực nhất. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tạo điều kiện vật chất, tinh thần, quan tâm để các hộ khó khăn cải thiện đời sống và thu nhập, nhất là trong mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc...

Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho công nhân, người lao động tỉnh Bắc Kạn
Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho công nhân, người lao động tỉnh Bắc Kạn

Sau những hoạt động an sinh xã hội, chiều cùng ngày Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã cùng nhân dân địa phương vui mừng đón đoàn, đồng thời báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tỉnh hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Do tình hình mưa bão liên tiếp và dịch bệnh Covid diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn là một trong những địa phương miền núi Đông Bắc chịu nhiều thiệt hại. Chia sẻ với những hậu quả do mưa lũ và dịch bệnh gây ra với người dân trong tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên chính quyền và bà con nhân dân tỉnh cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Phát biểu tại địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và dịch bệnh của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đoàn kết, sáng tạo, tương thân tương ái vượt qua khó khăn của người dân trong thiên tai, dịch bệnh; thích nghi để vượt qua khó khăn, quan tâm hơn nữa đến các cơ chế, chính sách phát triền kinh tế nông nghiệp nông thôn, vùng đồng bào miền núi theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế thiên nhiên để vươn lên phát triển đời sống. Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, tỉnh cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, vận dụng tốt quan điểm lấy dân là gốc, phát huy truyền thống đại đoàn kết để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm mới khí thế mới, thành công mới và đạt nhiều kết quả mới trong năm 2021.

Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng tỉnh 500 triệu đồng, để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng tỉnh 500 triệu đồng, để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng tỉnh 500 triệu đồng, để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nhân dịp năm mới Tân Sửu, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm mới khí thế mới, thành công mới và đạt nhiều kết quả mới trong năm 2021.

Cũng trong chuyến thăm công tác tại Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo huyện Ba Bể báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2020, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên thiên nhiên của huyện Ba Bể trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch. Nhấn mạnh những nhiệm vụ cơ bản trong năm 2021, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ba Bể nêu cao tinh thần chủ động, ý thức phòng tránh dịch Covid-19; phát huy tinh thần đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, triển khai, vận dụng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phát triển đồng bộ về kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa, con người và an ninh quốc phòng để tạo ra bứt phá cho địa phương trong phát triển, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Thay mặt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) tặng huyện Ba Bể 100 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Wednesday, March 24, 2021

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ “GIAI ĐOẠN 2 - DỰ ÁN ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ NAM CÔN SƠN 2 ĐIỀU CHỈNH” GIỮA PV GAS VÀ VIETCOMBANK

 Chiều ngày 19/01/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ ký hợp đồng tín dụng 1.500 tỷ đồng tài trợ Dự án “Giai đoạn 2 - Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”, trong đó Vietcombank – Chi nhánh Kỳ Đồng làm đầu mối đại diện Vietcombank cấp tín dụng 1.000 tỷ đồng.


Tham dự buổi lễ, về phía PV GAS có: Ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch HĐQT; Ông Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc PV GAS; các Ông/Bà là Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Ban, cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thành viên có liên quan của PV GAS.

Tham dự buổi lễ, về phía Vietcombank có: Ông Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung Ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Ông Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng Giám đốc; Cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng/Ban/ Trung tâm của Trụ sở chính tại khu vực phía Nam và Ban Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Kỳ Đồng.

Nghi thức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án “Giai đoạn 2 - Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”
Nghi thức ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án “Giai đoạn 2 - Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh”

Vietcombank là Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho phát triển đất nước. PV GAS là đơn vị chủ lực của ngành công nghiệp khí Việt Nam, Lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đang thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam. Vietcombank đã đồng hành cùng sự phát triển của PV GAS từ những ngày đầu thành lập. Mối quan hệ gắn bó phát triển tốt đẹp trong hơn 30 năm, đặc biệt kể từ khi 2 Bên chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện trong Lễ ký kết vào ngày 29/5/2018, chia sẻ về tài chính, nhằm hỗ trợ vai trò chủ chốt của PV GAS trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp Khí Việt Nam. Hai Bên thống nhất tinh thần hợp tác trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh và có hiệu quả. Theo đó, Vietcombank cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, từ các Dịch vụ Ngân hàng bán buôn bao gồm tài trợ các dự án, tài trợ vốn lưu động, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền…; cho đến các dịch vụ cho vay tài chính cá nhân với nhiều ưu đãi. Với vị thế và tiềm lực về tài chính của Vietcombank, kết hợp với vị thế và vai trò của PV GAS trong ngành công nghiệp Khí, hai doanh nghiệp cùng đồng hành tạo nên sự thành công trong thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi bên, đa dạng hóa các hình thức hợp tác và cùng vươn ra tầm châu lục. 

Phát biểu chúc mừng Lễ ký kết của ông Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy – TGĐ PV GAS
Phát biểu chúc mừng Lễ ký kết của ông Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy – TGĐ PV GAS

Phát biểu cảm ơn và chúc mừng của ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Vietcombank
Phát biểu cảm ơn và chúc mừng của ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Vietcombank

Sự kiện ký kết hợp đồng tín dụng giá trị 1.500 tỷ đồng để tài trợ vốn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 của PV GAS là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 bên; giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng chiến lược của Vietcombank đối với hoạt động của PV GAS. 

Nằm trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí Việt Nam; góp phần bổ sung công suất tiếp nhận và xử lý khí, tăng tính linh hoạt trong vận hành các công trình khí. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào năm 2015 với 151km tuyến ống biển từ KP 207.5 đến giàn BK-Thiên Ưng. Chuỗi Dự án Nam Côn Sơn 2 gồm 2 Dự án thành phần (Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh và Dự án Đường ống dẫn khí Sao Vàng – Đại Nguyệt) sau khi hoàn thành sẽ là đường ống chính ở khu vực Bể Cửu Long và Bể Nam Côn Sơn để vận chuyển các nguồn khí hiện hữu cũng như những nguồn khí mới trong tương lai. Việc Dự án được tiếp tục hỗ trợ tài chính để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sẽ tạo bước đi mạnh mẽ, để PV GAS (PetroVietnam Gas) hoàn thiện toàn bộ Chiến lược phát triển, đóng góp lớn cho an ninh năng lượng quốc gia.

Trao chứng nhận ký kết, mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa PV GAS và Vietcombank
Trao chứng nhận ký kết, mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa PV GAS và Vietcombank

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung Ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank trân trọng cảm ơn PV GAS đã chia sẻ, hợp tác trong thời gian qua và tin tưởng rằng khi Dự án đi vào hoạt động, PV GAS sẽ có những bước đột phá và thành công hơn nữa trong tương lai. Việc cấp tín dụng cho Giai đoạn 2 - Dự án Đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh nằm trong định hướng phát triển của Vietcombank đối với lĩnh vực năng lượng. Đây có thể coi là một cột mốc quan trọng, ghi nhận kết quả chặng đường song hành của hai bên trong những năm đã qua, đồng thời mở ra một giai đoạn mới với sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện nhất nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có của mỗi bên, mang lại lợi ích chung, tổng thể cho cả Vietcombank và PV GAS.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PV GAS đã khẳng định: Nam Côn Sơn 2 là 1 trong các chuỗi dự án lớn và quan trọng đặc biệt mang tầm chiến lược của PV GAS. Sự kiện hợp tác giữa PV GAS và Vietcombank để tài trợ dự án này là một bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 bên, và hy vọng PV GAS và Vietcombank sẽ ngày càng phát triển trong tương lai, phát huy hơn nữa nhu cầu và khả năng của các Bên trên cơ sở chất lượng tốt với mức phí cạnh tranh.

Lãnh đạo 2 doanh nghiệp trao nhận lưu niệm về một sự kiện quan trọng mở đầu cho năm mới 2021
Lãnh đạo 2 doanh nghiệp trao nhận lưu niệm về một sự kiện quan trọng mở đầu cho năm mới 2021

Việc ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án lần này góp phần tạo ra những đóng góp tích cực, đầy ý nghĩa vào mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Khí nói riêng và nền kinh tế xã hội nói chung, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài, toàn diện giữa PV GAS và Vietcombank trên cơ sở cùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có chất lượng của nhau, nâng cao uy tín và thương hiệu của hai Bên.

Hai Bên đã thực hiện nghi thức ký kết trong không khí trang trọng và ấm áp, với niềm vui chào đón mùa Xuân mới.

Tuesday, March 23, 2021

PV GAS tài trợ 12 tỷ đồng xây dựng trường học Kon Tum

 Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa phối hợp cùng chính quyền nhân dân huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum tổ chức buổi lễ khánh thành công trình tài trợ là 2 ngôi Trường mầm non và THCS Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. 

Tham dự buổi lễ, về phía huyện Kon Plong có đồng chí Đặng Thanh Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Kon Plong; đồng chí Y Thị - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân Huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo phòng ban của huyện Kon Plong.

Về phía PV GAS có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Vũ Đình Huy - Trưởng Ban Thị trường.

Phát biểu của lãnh đạo đơn vị tài trợ công trình: PTGĐ PV GAS Nguyễn Thanh Nghị
Phát biểu của lãnh đạo đơn vị tài trợ công trình: PTGĐ PV GAS Nguyễn Thanh Nghị

Tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của các thầy cô giáo, học sinh 2 trường THCS và Mầm non Măng Đen; đại diện phụ huynh học sinh, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát công trình.

Toàn bộ Công trình có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng do PV GAS tài trợ toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng. Quy mô các công trình bao gồm: Trường Mầm non Măng Đen là khối nhà học 2 tầng 8 phòng cùng bếp ăn và các công trình phụ trợ đáp ứng được nhu cầu học tập cho khoảng 280 cháu học sinh bậc học mầm non. Trường THCS Măng Đen là 2 khối nhà học, mỗi khối nhà gồm 2 tầng 6 phòng đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 420 học sịnh bậc học THCS tại địa phương. Toàn bộ các công trình đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị mới nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và giảng dạy của thầy cô và học trò các trường.

Nghi thức trao chứng nhận tài trợ 12 tỷ xây dựng 2 trường học Kon Tum
Nghi thức trao chứng nhận tài trợ 12 tỷ xây dựng 2 trường học Kon Tum

Tại buổi lễ khánh thành 2 ngôi trường mới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc đã thay mặt lãnh đạo PV GAS phát biểu, khẳng định công trình tài trợ thêm một lần nữa chứng minh cho tinh thần đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ hiệu quả công tác ASXH giữa ngành Dầu khí, trong đó có PV GAS, với nhân dân tỉnh Kon Tum nói riêng, cũng như các địa phương còn gặp nhiều khó khăn khác trong cả nước nói chung, qua đó đã giúp các địa phương có thêm các công trình mới vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội.

Tại lễ khánh thành công trình, thầy giáo Hoàng Ngọc Đặng – Hiệu trưởng trường THCS Măng Đen đã thay mặt thầy cô và học trò 2 ngôi Trường THCS và Mầm non phát biểu bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của PV GAS (PetroVietnam Gas) giúp một địa phương vùng sâu, vùng xa còn đặc biệt khó khăn như huyện Kon Plong có thêm 2 ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, qua đó đã giúp giải quyết kịp thời nhu cầu thiếu thốn cơ sở vật chất cho giáo dục ở địa phương.

Cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 ngôi trường – mái nhà tươi đẹp cho thế hệ trẻ Kon Tum
Cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng 2 ngôi trường – mái nhà tươi đẹp cho thế hệ trẻ Kon Tum

Các thầy cô giáo, học sinh trong trường cùng nhân dân và chính quyền huyện Kon Plong cam kết sẽ phối hợp gìn giữ và phát huy tối đa hiệu quả những công trình tài trợ để đào tạo ra nhiều thế hệ tương lai cho đất nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trân trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình và trao tặng biển tài trợ cho chính quyền địa phương.