Thursday, March 7, 2024

Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 4/3/2024, tại trụ sở PV GAS thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (BCH Đảng bộ Tổng công ty/Đảng ủy Tổng công ty) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban/Trung tâm thuộc Cơ quan điều hành và các đồng chí tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đánh giá về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhấn mạnh: “Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn. Tuy nhiên, bằng quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị cùng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của BCH Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, PV GAS tiếp tục đạt được những kết quả to lớn và khá toàn diện. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy hiệu quả vai trò của từng tổ chức đối với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ PV GAS (PetroVietnam Gas) tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Bước sang năm 2024, là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của PV GAS dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, thậm chí có một số mặt công tác còn khó khăn hơn năm 2023, đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 cũng như các vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị”.

Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Hội nghị đã quán triệt “Chương trình công tác 2024 của BCH Đảng bộ Tổng công ty”; “Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024”; các nhiệm vụ trọng tâm công tác, cần ưu tiên tập trung lãnh đạo trong năm 2024 của Tổng công ty theo Nghị quyết số 713-NQ/ĐU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; đã thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả công tác năm 2023 - phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024”; “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XIII của Đảng”; Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty “Về lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn”, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quản trị, chỉ tiêu tài chính quản trị được giao tại Quyết định số 529/QĐ-DKVN ngày 15/02/2024 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc giao mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch quản trị năm 2024.

Hội nghị thống nhất xác định, để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên của năm 2024, Đảng ủy Tổng công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch quản trị của Tập đoàn; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về vận hành, sản xuất, an toàn; về thị trường, kinh doanh; về đầu tư, xây dựng; về tài chính; về cơ chế, chính sách; về quản trị; về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác, hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ “4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo các tiêu chí trong Kế hoạch 478-KH/ĐU ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về triển khai thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”,...

Trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023
Trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Ban Thường Đảng ủy Tập đoàn cho các các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023, cụ thể là Đảng bộ Cơ quan điều hành, Đảng bộ Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Chi bộ Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí và Chi bộ Công ty Quản lý Dự án khí.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị cũng như sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy, các ban chuyên môn liên quan của Tổng công ty. Đồng chí khẳng định: Kết quả, thành tích đạt được trong năm 2023 là to lớn, quan trọng; tạo động lực mới, khí thế mới, niềm tin mới, quyết tâm mới để Đảng bộ và Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra/được giao năm 2024 về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, tập thể quản lý, điều hành và các đoàn thể tại đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền. Các chi/đảng bộ trực thuộc căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị để ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động của đơn vị mình và tích cực triển khai nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tại đơn vị, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.