Wednesday, September 6, 2023

Tổng Công ty Khí Việt Nam rà soát chương trình dừng khí để bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống khí Đông Nam Bộ năm 2023

Ngay trước thời gian khởi động chương trình dừng khí để bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2023, tại Tp. Vũng Tàu, ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã chủ trì cuộc họp thường niên với các ban chuyên môn, các đơn vị vận hành và thực hiện BDSC.

Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các ban: An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Kỹ thuật - Công nghệ, Trung tâm Điều độ Khí, cùng lãnh đạo các đơn vị: Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN), Công ty Dịch vụ Khí (DVK).

Ông Trần Nhật Huy – Phó Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu khai mạc và chỉ đạo cuộc họp
Ông Trần Nhật Huy – Phó Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu khai mạc và chỉ đạo cuộc họp


Tại cuộc họp, ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: “Công tác dừng khí các hệ thống khí Cửu Long, Nam Côn Sơn 1 và 2 để thực hiện BDSC cho nhà máy Chế biến khí Dinh Cố (GPP), các trạm phân phối khí tại khu vực Đông Nam Bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian còn lại của năm 2023. Do đó, yêu cầu các đơn vị phải luôn đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, thực hiện bảo vệ môi trường”.

Theo kế hoạch đã thống nhất giữa các bên, lịch dừng khí của hệ thống khí Cửu Long dự kiến từ ngày 6/9-10/9/2023, hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 từ ngày 1/9-14/9/2023 và hệ thống khí Nam Côn Sơn 1 từ ngày 23/9-24/9/2023.

Các ban chuyên môn và đơn vị tham gia thảo luận
Các ban chuyên môn và đơn vị tham gia thảo luận

Lãnh đạo các đơn vị và các ban chuyên môn đã báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, quy trình; công tác hậu cần, đảm bảo an ninh - an toàn, bảo vệ môi trường. Các phương án kịch bản tiếp nhận - cung cấp khí trở lại khi công tác BDSC hoàn tất cũng đã được xây dựng và ban hành. Công tác phối hợp giữa các bên (thượng nguồn và hộ tiêu thụ) được diễn ra thường xuyên và đồng thời với kế hoạch BDSC của các đối tác. Trong đợt dừng khí này, dự kiến PV GAS sẽ thực hiện tổng cộng gần 200 công việc BDSC thường xuyên và một số công việc đột xuất.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Nhật Huy đã nhận định: “Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị và đã sẵn sàng tiến hành dừng khí để BDSC năm 2023. PV GAS (PetroVietnam Gas) có nhiều kinh nghiệm trong việc dừng khí và BDSC, tuy nhiên, trong thời gian này sẽ có nhiều nhân sự, nhà thầu tham gia, đề nghị các đơn vị không được chủ quan và lơ là công tác an ninh - an toàn, lưu ý những việc trọng tâm; đặc biệt nhận diện những việc có rủi ro cao để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác hậu cần, y tế cần phải sẵn sàng để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho nhân sự tham gia thực hiện trên công trường, đảm bảo chương trình dừng khí để BDSC các hệ thống khí khu vực Đông Nam Bộ năm 2023 thành công tốt đẹp”.

Bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố là một công tác trọng tâm của chương trình dừng khí tại các hệ thống khí Đông Nam Bộ năm 2023
Bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Chế biến khí Dinh Cố là một công tác trọng tâm của chương trình dừng khí tại các hệ thống khí Đông Nam Bộ năm 2023

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.