Monday, July 11, 2022

Đảng ủy PV GAS tổ chức Hội nghị Triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Hướng dẫn số 242-HD/ĐU ngày 24/5/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện quy hoạch cán bộ, ngày 12 - 13/07/2022, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2031.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng Tổng công ty; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS tại bước 2 Triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý
Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS tại bước 2 Triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nêu rõ mục đích, nội dung và tầm quan trọng của công tác xây dựng quy hoạch cán bộ, đây là một trong ba giải pháp đột phá góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tới. Công tác quy hoạch cán bộ cần chú trọng tới chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ quy hoạch cấp ủy trực thuộc với quy hoạch cấp ủy Tổng công ty. Đồng thời phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ phù hợp với lĩnh vực công tác. Công tác quy hoạch cán bộ phải được rà soát, bổ sung định kỳ hằng năm để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời, bổ sung những nhân tố mới có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Hội nghị cán bộ chủ chốt tại bước 3 để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch
Hội nghị cán bộ chủ chốt tại bước 3 để lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch

Đồng chí Dương Mạnh Sơn đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy định, lựa chọn những cán bộ “đủ tâm, đủ tài” để quy hoạch vào các chức danh cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, phân tích và thông qua kế hoạch triển thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình 5 bước quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý Tổng công ty đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo hội nghị, khẳng định tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ
Đồng chí Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo hội nghị, khẳng định tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ


Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Đảng ủy PV Gas  (PetroVietnam Gas) đã thành công tốt đẹp, đảm bảo thực hiện theo đúng các nguyên tắc chung và quy định của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Các lãnh đạo Đảng bộ PV GAS thực hiện bỏ phiếu quy hoạch cán bộ cấp ủy và lãnh đạo quản lý PV GAS
Các lãnh đạo Đảng bộ PV GAS thực hiện bỏ phiếu quy hoạch cán bộ cấp ủy và lãnh đạo quản lý PV GAS

No comments:

Post a Comment